Ingen oppgave er for liten eller stor. Våre montører og produksjonsarbeidere har lang erfaring innen faget.Vi sørger for at du får et sluttprodukt som er av høyeste kvalitet, der alle detaljer er ivaretatt.
Vi kan levere konstruksjoner i mindre og større skala, alt etter kundens ønsker.Stål er 100% resirkulerbart, noe som fører til lavere uttak av naturressurser og mindre påvirkninger på miljøet. Ved å konstruere med hensyn til effektiv montering og demontering, kan stålkomponenter enkelt gjenbrukes.Stålkonstruksjoner kan monteres hurtig og et ferdig bygg kan derfor leveres langt hurtigere enn andre typer byggemåter.Hos oss er det ofte det samme teamet som reiser på befaring, tar målene, produserer delene og monterer de opp igjen. Dette resulterer også i at alle delene passer hver gang og man sparer mye tid og ressurser på å kunne forholde seg til så få personer som mulig.