Vi tar HMS på alvor, og jobber kontinuerlig med og forbedre oss da dette er et stort og viktig felt / område. I dette arbeidet ligger det blant annet å sikre at våre ansatte har en trygg og trivelig arbeidsplass. Vi har også fokus på å ta vare på miljøet rundt oss. Dette er med på å skape en bærekraftig drift, slik at vi kan fortsette å utvikle oss og levere resultater som kundene blir fornøyd med.