Vi er ferdige med vår jobb på Husnes nye brannstasjon! Her har vi montert tak, fasade, dører og vinduer